<--test-->

 

Ảnh

Hình ảnh

I. VĂN PHÒNG CÔNG TYcty 5

 

cty1

 

cty2

 

cty 1

 

cty 3

 

cty 2

 

 II. Đội ngũ cán bộ, kỹ thuật sửa chữa lâu năm


ky thuat1 ky thuat2


ky thuat3 ky thuat5


ky thuat4

III. Một số hình ảnh đo đạc và đào tạo kỹ thuật tại thực địa

o thc t1 o thc t2


o thc t3 o thc t4

 

  o thc t5


IV. TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN DAKCOM:


he thong 1

 

he thong 3


he thong 4


1. Máy toàn đạc điện tử Leica TCA 2003


may leica

 2. Máy thủy bình Leica Wild NA2

leica na21

 

3. Cặp mia inva:

mia inva

4. Máy giao hội ký:

sino

5. Hệ thống Collimator W420-3:


he thong 2